På svenska  

Åskskydd LED-belysningsanläggning
Överspänningar genererade av åska och störningar på elnätet orsakar allt fler skador på olika typer av elektrisk utrustning, både inom industrin, på kontor och i gatubelysningar. De vanligaste orsakerna till överspänningar är

  • Direkta blixtnedslag – även när det finns åskledare
  • Indirekta blixtnedslag inom ett avstånd upp till 2 km från nedslagspunkten
  • Tillfälliga spänningsvariationer i elnätet orsakade av in/ur koppling av stora laster – transienter

Överspänningsskydd begränsar överspänningarna till en nivå som den skyddade utrustningen klarar utan att skadas och leder bort urladdningsströmmarna.

Typ 1 - Blixtströmsskydd: Klarar att avleda hög energi, är avsedd för installationer som kan utsättas för direkta blixtnedslag. Skydden installeras vid inmatning till huset, i mätarskåp eller huvudcentral.

Typ 2 - Överspänningsavledare: Klarar att avleda energi från indirekta blixtnedslag eller direkta blixtnedslag på längre avstånd samt för kopplingsöverspänningar. Skydden kan inte urladda hög energi från direkta blixtnedslag men dessa skydd har en lägre restspänningsnivå (Up) jämfört med Typ 1 skydd. Typ 2 skydd rekommenderas som inkommande skydd för anläggningar som inte utsätts för direkta blixtnedslag, eller för installation i undercentraler.

Typ 1+2 - Kombination blixtströmsskydd och överspänningsavledare: Kombinerar egenskaperna hos Typ 1 och Typ 2 skydd, kan avleda höga energimängder samtidigt som de har en låg restspänningsnivå.         

Typ 3-skydd/finskydd: Dessa skydd används för att skydda telefon, data eller givare av olika slag. Skydden monteras i serie eller parallellt med det som skall skyddas beroende på modell och bryter linjen vid max. urladdning. Indikering i fronten. Max. urladdningsström Imax 20 kA (8/20).

Överspänningsskydd för LED-armatur
Överspänningsskydd Typ 2 enligt SS EN61643-11.Skyddet kan monteras i stolpe/mast apparatskåp eller direkt i LED armaturen. Lämpligt att skydda LED armaturer eller spänningsmatning. Optisk funktionsindikering genom lysdiod. Grön diod OK eller röd diod förbrukat skydd.. Möjlighet att inkoppla i serie (brytare) eller parallellt. I funktion serie blir LED armaturen spänningslös vid förbrukat skydd.
Fördelen med att skyddet inte är integrerat i armaturen är att det kan monteras vid stolpfot eller i kabelskåp som kan besiktigas från marken utan att man behöver använda korglift.

MSR-skydd för 1-polig strömförsörjning 230 V
OBO Bettermann MSR-skydd för 1-polig strömförsörjning 230 V
740:-
Åskskydd, Kombiskydd- blixt och överspänningsskydd 3 polig
OBO Bettermann Blixt- och överspänningsavledare 3-polig, typ 1+2
2 800:-
Åskskydd, Kombiskydd- blixt och överspänningsskydd 3 polig + NPE
OBO Bettermann Blixt- och överspänningsavledare 3-polig + NPE, typ 1+2
3 700:-
Åsk-överspänningsskydd för LED armatur
OBO Bettermann överspänningsskydd för LED armatur, typ 2
580:-