På svenska  
LED Gatu- & Vägbelysning
 
Gatubelysning
Våra gatubelysningsarmatur med Philips- eller Samsung LED-dioder är belysningsarmaturer med garanterat högsta kvalitet.
Stomme och kylelement av pressgjuten aluminium som pulverlackerats och med optiska linser över respektive LED-diod så fördelas allt ljus med maximal effekt på den belysta ytan.
Mycket prisvärda, högkvalitativa LED armatur som är designad för att passa in i olika miljöer såsom parker, bostadsområden, cykel- och promenadstråk, lantbruk, samfälligheter m.m.

Några tumregler för stolpavstånd:
• Stolpavståndet bör vara högst fyra gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra.

• Montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad.

Stolparmatur Premium LED-60W  Philips LED diod
LED armatur för gatubelysning, vägbelysning, parkering, gångväg, områdesbelysning m.m. Ljusstark...
2 995:-
Stolparmatur Premium LED-90W  Philips LED diod
LED armatur för gatubelysning, vägbelysning, parkering, gångväg, områdesbelysning m.m. Ljusstark...
3 595:-
Stolparmatur Koster LED-35W  Philips LED diod
LED armatur för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m. ...
1 995:-2 290:-
Stolparmatur Koster LED-100W Philips LED diod
LED armatur för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m. Ger ca...
2 695:-2 995:-
Stolparmatur LED-30W  Samsung LED diod
LED armatur 30W för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m.
1 095:-
Stolparmatur LED-50W  Samsung LED diod
LED armatur 50W för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m.
1 195:-
Stolparmatur Compact LED-30W  Samsung LED diod
LED armatur 30W för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m.
895:-
Stolparmatur Compact LED-50W Samsung LED diod
LED armatur 50W för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m.
995:-
Stolparmatur Orust, Philips LED diod 37W
LED stolparmatur för områdesbelysning, parkbelysning, gångväg, villaområden m.m.
2 895:-3 900:-
Stolparmatur Arnäs utbytbar LED 27W-45W
Stolparmatur Arnäs, fabrikat Westal med rotationsymetrisk ljusbild. Diffuserad med bländskydd i...
3 395:-
Parkarmatur Streetsaver Philips, Gen2 LED 27W
Streetsaver är en symetriskt rundstrålande armatur för stolptoppsmontage. Lämplig för öppna ytor...
4 200:-
Stolparmatur Visby LED 30W, 3000K
Stolparmatur Visby, fabrikat Norlys med lykthus i aluminium för stolpar på ca 3-4m och en...
3 250:-4 100:-
Stolparmatur Tjörn LED-30W
LED stolparmatur för områdesbelysning, parkbelysning, gångväg, villaområden m.m. Ersätter 125W...
3 900:-
Armaturfäste D60/48 för stolpbelysning
Fäste mellan 60 mm stolpe och 48mm armaturfäste
225:-
Rörarm med väggfäste 60mm
Rörarm för väggmontage av armatur. Passar även för hörnmontage.
245:-
Rörarm med väggfäste 48mm 120°, varmgalvad
295:-
Belysningstolpe, fundament m.m. Se separat flik!
Belysningsstolpar, betongfundament och övriga tillbehör till gatubelysning. Se rubrik i...
Ljusrelä IP44
Elektroniskt ljusrelä, tänder och släcker efter förinställt ljusvärde (lux).
325:-
Rörelsevakt, IP55, 2000W/500W
Rörelsevakt för tak/väggmontage samt hörnmontage. Inbyggt ljusrelä som kan ställas in så att den...
275:-
Skarvklämma 0.5-1.5mm2, Vattentät
Skarvklämma/Grenklämma 0.5-1.5mm2, (AWG 22-14),
45:-

Axplock av våra kunder:

Caverion Sverige AB Mariestads Kommun Kungliga Djurgården Förv. Sveriges Radio Förvaltning AB  Södra Skogsägarna
Trelleborgs Kommun Bodens Kommun Castellum AB Ystad Energi Vattenfall Service AB
IKEA Rikshem Särsta KB Elektrogruppen i Skåne Akelius Fastigheter HSB
Sandvikens Kommun Autoliv Sverige AB Strängnäs Fastighets AB Upplands Boservice AB Bravida Prenad Sverige
Swede Paper AB Midroc Electro AB Bravida Sverige AB ICA Svenska Turistföreningen
Stiftelsen Arjeploghus Hässleholms Museum Schneider Electric Sverige Volvo Group Truck SCA Skog AB
Ulricehamns Kommun Haninge Bostäder Södra Skogsägarna SIFAB Peak Sevice AB
Böda Camping Assemblin El AB Kiruna Tekniska Verken AB  OJ:s Automatikprodukter AB Selek AB
Samgräv Recykling AB Bodens Kommun Telectro Montage AB Kalmar Bilvård Åmål Kommunfastigheter AB
KEBAL Marinservice AB Industrisupport i Åmål AB Jönköping Airport Vara Energi Fler kunder se startsidan!
Stolparmatur UFO 
Stolparmatur Tjörn LED-30W levererade och monterade för Brf Nytorpshöjd i Stenungsund.

Några tumregler för stolpavstånd:
• Stolpavståndet bör vara högst fyra gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra.

• Montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad.

• Armaturen bör placeras vid körbanekanten

Vid utformning av belysningsanläggningar för GC-vägar bör man eftersträva följande principer och egenskaper:
God belysning av vägytan:
God synbarhet av väg ytan uppnås genom lämpligt val av belysningsklass, samt genom att eftersträva en god elysningsjämnhet. 
God belysning av den närmaste omgivningen:
Att omgivningen är belyst bidrar till känslan av trygghet. VGU rekommenderar att 3–6 m av området närmast vägen ska vara belyst. Särskilt viktigt är detta i parkmiljöer och där det inte finns bostadshus i direkt anslutning till vägen.
God belysningsjämnhet inom området:
Att anläggningar inom samma område har ungefär samma belysningsnivå skapar enhetlighet, samt bra och stabila synförhållanden, eftersom ögat kan bibehålla samma adaptationsnivå. 
Vitt ljus:
Vitt ljus ger bra färgåtergivning, vilket har flera positiva effekter. Omgivningen framträder tydligare och det blir lättare att se ansikten. Belysning på GC-vägar bör alltid ha ett Ra-index på minst 60, men ännu hellre 80 eller högre. Vitt eller varmvitt ljus upplevs som trivsammare och är därför att föredra före kallvitt ljus. 
Låga stolpar:
Låga stolpar bidrar till en trivsam känsla. Stolphöjden på GCvägar ska vara 4–6 m och väljas så att den överensstämmer med platsens skala, dvs. den ska anpassas efter vägens egenskaper, samt till eventuella byggnader, träd eller andra objekt som bidrar till platsens karaktär. 
Genomtänkt stolpplacering: Belysning längs GC-vägar bör placeras enkelsidigt. Ett lagom stolpavstånd är omkring 25 m, men det kan behöva anpassas efter situationen. Stolpavståndet bör aldrig vara större än att man vid varje stolpe kan se nästa ljuspunkt. Vid korsningar eller andra platser där vägen ändrar karaktär är det extra viktigt med god belysning. Vid sådana platser kan man behöva minska ner stolpavståndet, eller komplettera med ytterligare stolpar. Förekomst av träd och annan vegetation ställer vissa krav på stolpplaceringen. Om det finns en trädallé intill GC-vägen är rekommendationen att placera stolparna i trädlinjen, av estetiska skäl. Samtidigt får inte träden skugga belysningen. Problem med skuggning från trädgrenar kan i bästa fall minimeras genom att man redan vid projekteringen av grönytor väljer sådana trädsorter och en sådan trädplacering att inte belysningen påverkas negativt. Om det redan finns träd på platsen kan man minska problem med skuggningen genom att undvika att placera stolpar nära intill träd, samt genom att anpassa höjden på stolparna efter trädens höjd. Viktigt att tänka på är att trädens höjd och utbredning ofta förändras över tid. Stolparna bör placeras omkring 0,5 m från asfaltskanten. 
Låg grad av bländning:
Låg stolphöjd gör att ljuspunkterna kan upplevas som bländande. Belysning på GC-vägar ska därför ha väl avskärmade armaturer, speciellt i känsliga miljöer. VGU ställer inga egentliga krav på avskärmningsklass eller bländtalsindex för GC-vägar.  Att göra en subjektiv bedömning av graden av bländning, till exempel genom platsbesök vid referensanläggningar, är ett bra alternativ eller komplement till bländningsberäkningar. 
Robust mot vandalisering: Att belysningen fungerar och är fri från klotter eller annan skadegörelse bidrar till att skapa en känsla av trygghet. I särskilt utsatta miljöer bör man välja robusta armaturer, samt placera dem på en sådan höjd eller plats att de inte är lätt åtkomliga. 

Ljusflöde för urladdningslampor i lumen 

 Natriumlampa 70W                       5600
 Natriumlampa 150W                    17000
 Natriumlampa 250W                    31000
 Natriumlampa 400W                    55000
 Kvicksilverlampa 80W                    4000
 Kvicksilverlampa 125W                  6200
 Kvicksilverlampa 250W                12700 
 Kvicksilverlampa 400W                22000
 Metallhalogenlampa 70W               5500
 Metallhalogenlampa 100W             8000
 Metallhalogenlampa 150w            13000 
 Metallhalogenlampa 250W           20000 
Metallhalogenlampa 400W           37000

IP klassning
För att visa vilket skydd en el-artikel har mot damm och vatten märks den med en kapslingsklass, eller IP-klass. IP-klassen består av bokstäverna "IP" följt av två siffror, varav den första beskriver åtkomligheten av strömförande delar (till exempel damm) och den andra vattenskyddet. 
  

Första siffran:
0 Inget skydd.

1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad
6 Dammtät    

Andra siffran:
0 Inget skydd

1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Max vinkel 15°
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning

 

Teknik
LED tekniken används allt oftare i alla möjliga applikationer på grund av dess längre livslängd och energibesparande egenskaper. En installation där man använder LED-produkter kommer att vara bättre rustad för att klara extremt varma och kalla temperaturer än vad en traditionell HPS gatubelysning skulle klara, vilket gör produkten lämplig för krävande  utomhusbruskapplikationer.

Ljuset som kan rädda liv
Att kunna reagera snabbt i trafiken är mycket viktigt för säkerheten på våra vägar. Det vita ljuset gör att vi ser både kontraster, färger, former och perifera rörelser bättre än i det gammaldags orangegula ljuset. Snabb reaktionsförmåga i trafiken är mycket viktigt för säkerheten på våra vägar. Bra belysning förhindrar olyckor. Luminans Våra produkter erbjuder den nyaste LED belysningstekniken med superstarka Philips, Nichia, Epistar, Samsung eller CREE dioder. 

Egenskaper gatubelysning
• Mycket energisnål
• Jämn ljusfördelning, tack vare högkvalitativa lysdioder av hög kvalitet
• Inget flimmer
• Tänds direkt till full styrka utan fördröjning
• Pålitlig konstruktion

Kostnadseffektiv
Låg energiförbrukning, minskar energikostnaderna avsevärt.

Belysningen är en stor kostnad för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Energianvändningen är ca 400 kWh/lgh och år. Största andelen används i trapphus och på gårdar, men det finns besparing att göra vid användande av LED lampor. Våra LED lampor står för miljövänlig belysning med låg energiförbrukning och vår strävan är att ge dig som kund en energisnål och miljövänlig lösning utan att betala för mycket.

Miljö
Innehåller inget kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet. Genom CE-märkningen garanterar vi att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Samtliga produkter som vi säljer är CE-certifierade vilket innebär att produkterna överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö och att föreskriven kontrollprocedur har följts.   

Ljustemperatur                                                                                          
Ljustemperaturen är viktig för val av LED belysning

Ljusets färg mäter vi som dess ljustemperatur och använder då enheten grader Kelvin. Kelvin förkortas K och är ett mått på ljuskällans färgtemperatur. Sedan tidernas begynnelse är vi vana vid ett varmt ljus när vi är lediga. Kvällsljus brukar vara varmt. Förr betydde ljust jobba och mörkt sova. Det ljus vi kunnat skapa har också varit varmt. Grottmänniskan samlades kring elden. I skenet från stearinljus och fotogenlampor sågs man igen efter långa dagar på fälten. Men det var fortfarande eld och eld ger ett varmt gult sken på ungefär 2000K. Glödlampan gjorde sedan att vi kunde lysa upp våra bostäder, den hade 2700K, också ett varmt gult sken.  

Ett varmvitt ljus kan man säga ligger på ljustemperaturer från cirka 1800K - 3500K, även om den fysikaliska gränsen mellan kallt och varmt ljus går på 5000K.

Det som också kan kännas lite underligt är att en högre ljustemperatur betyder att ljuset är kallare, trots att siffran är högre. Ljus upp till 5000K definieras av att man hettar upp en svart tråd tills den börjar glöda och så blir ljustemperaturen den färgen ljuset har när tråden glöder med den "temperaturen". Grader Kelvin följer samma sorts skala som grader Celcius, men börjar vid den absoluta nollpunkten på -273,15 grader Celcius.

Några referenspunkter som är bra att känna till kan vara:
Stearinljus, 1850K
Glödlampa, 2700K
Dagsljus en molning dag, 5500K

Livslängd på ljuskällor kan definieras på många olika sätt
Livslängden beror mycket på hur de används. Faktorer som kan påverka är värme och kyla, skakningar och inte minst hur länge ljuskällorna brinner varje gång de tänds.

När livslängder anges är det därför under speciella förhållanden. I praktiken kan därför livslängden avvika från den uppgivna utan att ljuskällan för den skull är felaktig.

Urladdningslampor har oftast en mycket lång medellivslängd. Istället försämras deras egenskaper. De ger mindre ljus och färgåtergivningen kan försämras. Det finns således skäl att byta dem innan de slutar fungera. Vanligen byter man då samtliga ljuskällor i en anläggning. Man har då tagit hänsyn både till ljusnedgång och att ljuskällor gått sönder.

Ljusflöde för urladdningslampor i lumen
Natriumlampa 70W 5600
Natriumlampa 150W 17000
Natriumlampa 250W 31000
Natriumlampa 400W 55000
Kvicksilverlampa 80W 4000
Kvicksilverlampa 125W 6200
Kvicksilverlampa 250W 12700
Kvicksilverlampa 400W 22000
Metallhalogenlampa 70W 5500
Metallhalogenlampa 100W 8000
Metallhalogenlampa 150w 13000
Metallhalogenlampa 250W 20000
Metallhalogenlampa 400W 37000

Översättningstabell mellan glödljuswatt och lumen
15W  ->  90 lm
25W  ->  200 lm
40W  ->  420 lm
60W  ->  720 lm
75W  ->  950 lm
100W -> 1300 lm
150W -> 1950 lm

IP klassning
För att visa vilket skydd en el-artikel har mot damm och vatten märks den med en kapslingsklass, eller IP-klass. IP-klassen består av bokstäverna "IP" följt av två siffror, varav den första beskriver åtkomligheten av strömförande delar (till exempel damm) och den andra vattenskyddet.  

Första siffran:
0 Inget skydd.
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad 6 Dammtät  

Andra siffran:
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Max vinkel 15°
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning

Kort fakta om LED-belysning:  
I en LED-belysning är det dioder som ger ljuset. I glödlampan var det glödtråd. Ledtekniken använder sig inte av miljöskadliga ämnen som tungmetaller. LED-lampor och LED-belysningsarmaturer innehåller elektronik och skall återvinnas som elektronik. 

Det brukar sägas att LED-lampor inte blir varma. Så här är det, elektroniken i de starkt lysande ledlamporna blir varm. Men själva ljuskällan, dioderna strålar  ingen värme. För att dioderna ska bibehålla sin lyskraft måste värmen avledas. Det är därför som våra armaturer har kylflänsar av aluminium. Värme gör annars att dioderna börjar lysa svagare i förtid.

Lumen 
Lumen förkortas lm och är ett av flera begrepp som beskriver ljus från en ljuskälla. Det finns också candela och lux. Men när vi ska välja LED-lampa eller LED-armatur är det lumen som står angivet i specifikationerna. Lumen säger hur mycket ljus som flödar från ljuskällan. Det kommer att ta ett tag innan vi ledigt väljer efter lumen i stället för watt. Men vi kommer att lära oss det med. 

Ra index
Ra ett index (även kallat Färgåtergivningstal) för hur en belysningskälla är balanserad i färgmässigt avseende, där 100 är närmast likt referensljuskällan, som för ljuskällor med färgtemperatur 5000 K (Kelvin) eller mer är dagsljus och för lägre färgtemperaturer är en upphettad svartkropp. På engelska kallas det även CRI, vilket står för Colour Rendering Index. Det bygger på mätmetoder som utarbetats av International Commission for Illumination, (CIE)

Då olika referens används för ljuskällor med olika färgtemperaturkan Ra-värden för ljuskällor med färgtemperatur under 5000 K inte jämföras med värden för ljuskällor med högre färgtemperatur. Eftersom en glödlampa i princip är en svartkropp får den ett Ra-värde nära 100, men dess spektrum skiljer sig mycket från dagsljus, vilket är den andra referensen, och genom den höga andelen gult kan den inte återge färger på samma sätt som dagsljus. Glödlampor kan korrigeras med filter av neodyxmoxid för att ge bättre färgåtergivning. vilket dock sänker Ra-värdet eftersom färgåtergivningen då avviker från referensen. Av detta följer att Ra inte anger hur bra färger återges, utan hur mycket färgåtergivningen liknar referensljuskällans. 

Lampor med ungefär samma Ra-värden sammanförs i grupper: Högtrycksnatrium har grupp 3 eller 4. Lågtrycksnatrium är inte ens klassat. Metallhalogen har grupp 1A eller 1B.

Grupp 1A - Ra 90-100 Grupp 1B - Ra 80-89 Grupp 2A - Ra 70-79 Grupp 2B - Ra 60-69 Grupp 3 - Ra 40-59 Grupp 4 - Ra 20-39 

Så Ra säger egentligen inte hur bra färger återges. Bara hur bra det liknar hur referensen återger färger. Så är du inte arkitekt eller på annat sätt jobbar professionellt med nyanser av färgtoner så är ett tal över 80 ditt riktmärke för allmänljuset och arbetsbelysningen.

När man skall välja lampor efter Ra bör man inte välja Ra under 80 för allmänbelysning.

Ögat kan kompensera för skillnader i färgtemperatur, men inte för skillnaden i spektralfördelning mellan de olika referenserna. Detsamma gäller för fotografi efter att bilden är tagen. Det beror på att färgsystemet i ögat bygger på de tre additiva grundfärgerna där gult är en blandfärg. Om man i ett fotografi taget i glödlampsljus försöker filtrera bort gult i den färdiga bilden förändras också rött och grönt, så att såväl purpur som cyan drar mot blått. Om man i stället filtrerar i den gula delen av spektrum när bilden tas återges framför allt purpur mera naturtroget.