På svenska  
SökLED Gatu- & Vägbelysning
 
Gatubelysning Koster
Gatubelysningsarmatur med Philips LED-dioder är en belysningsarmatur med garanterat högsta kvalitet. 
S
tomme och kylelement av pressgjuten aluminium som pulverlackerats.
Med den unika optiska linsen över respektive LED-diod så fördelas allt ljus med maximal effekt på den belysta ytan, rektangulär spridningsvinkel på 120°.
Armaturen levereras med förmonterad kabel och stolpanslutning för 48-60 mm rak eller vinklad stolpe med 10°-15° finjustering för exakt inställning av armaturen. 

Stolparmatur UFO 
Stolparmatur UFO med rundstrålande symmetrisk ljusbild, är en mycket prisvärd, högkvalitativ LED armatur som är designad för att passa in och försköna flera olika stadsmiljöer såsom parker, bostadsområden, cykel- och promenadstråk m.m. 
Med Philips LED-dioder och Inventronics LED-driver. Stomme och kylelement av pressgjuten aluminium som pulverlackerats. 120° spridningsvinkel med rundstrålande symmetrisk ljusfördelningskurva. Finns i två utföranden 30W och 60W. Armaturen levereras med 6 m förmonterad kabel och stolpanslutning för 60 mm rak stolpe. 

Några tumregler för stolpavstånd:

• Stolpavståndet bör vara högst fyra gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra.

• Montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad.

Åsk- överspänningsskydd
Om LED-armaturen monteras i elnät där risk finns för åsknedslag så rekommenderas att montera åsk-överspänningsskydd (se fliken "Åskskydd LED-belysning").

Stolparmatur Koster LED-30W Philips LED
LED armatur för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m. Ger ca...
1 990:-
Stolparmatur Koster LED-50W  Philips LED
LED armatur för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m. Ger ca...
2 190:-
Stolparmatur Koster LED-100W Philips LED
LED armatur för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m. Ger ca...
2 995:-
Stolparmatur Koster LED-50W  Philips LED med ljusrelä
LED armatur för gatubelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning m.m. Ger ca...
2 390:-
Väggarmatur Vinga 20W LED, Samsung LED
LED utomhus väggarmatur för gårdsbelysning, vägbelysning, motionsspår, gångväg, områdesbelysning,...
895:-
Väggarmatur Lyr 20W LED, med inbyggt skymningsrelä
LED belysning med inbyggt ljusrelä passande för garage, förråd, kommersiella byggnader,...
695:-
Väggbelysning Lyr 30W, utomhus, Philips LED
LED utomhusbelysning passande för gårdsbelysning, garage, kommersiella byggnader,...
995:-
Stolparmatur UFO LED-30W  Philips LED
LED stolparmatur UFO 30W med rundstrålande symmetrisk ljusbild, är en mycket prisvärd,...
2 990:-4 350:-
Stolparmatur UFO LED-60W  Philips LED
LED stolparmatur UFO 60W med rundstrålande symmetrisk ljusbild, högkvalitativ LED armatur som är...
3 100:-4 550:-
Stolparmatur Orust LED-37W, 4000K
LED stolparmatur för områdesbelysning, parkbelysning, gångväg, villaområden m.m.
3 500:-
Stolparmatur Tjörn LED-30W, 4000K
LED stolparmatur för områdesbelysning, parkbelysning, gångväg, villaområden m.m. Ersätter 125W...
3 500:-
Vägg-hörnfäste, 60mm
Vägg- hörnfäste för gatuarmatur med 60mm stolpfäste. Passar även för hörnmontage.
245:-
Belysningstolpe, fundament m.m. Se separat flik!
Belysningsstolpar, betongfundament och övriga tillbehör till gatubelysning. Se rubrik i...
Astronomiskt kopplingsur MB
Digitalt 1-kanals astronomiskt kopplingsur med nattfrånkoppling och möjlighet till extern...
399:-795:-
Ljusrelä IP44
Elektroniskt ljusrelä i sköljtät kapsling av grå termoplast. För utanpåliggande montage.
415:-
Rörelsevakt, IP55, 2000W/500W
Rörelsevakt för tak/väggmontage samt hörnmontage. Inbyggt ljusrelä som kan ställas in så att den...
275:-
 

Axplock av våra kunder:

Caverion Sverige AB Mariestads Kommun Empower Sveriges Radio Förvaltning AB  Södra Skogsägarna
Trelleborgs Kommun Bodens Kommun Castellum AB Ystad Energi Vattenfall Service AB
Regionfastigheter Rikshem Särsta KB Elektrogruppen i Skåne Akelius Fastigheter HSB
Sandvikens Kommun Autoliv Sverige AB Strängnäs Fastighets AB Upplands Boservice AB Bravida Prenad Sverige
Swede Paper AB Midroc Electro AB Bravida Sverige AB ICA Svenska Turistföreningen
Stiftelsen Arjeploghus Hässleholms Museum Schneider Electric Sverige Volvo Group Truck SCA Skog AB
Ulricehamns Kommun Haninge Bostäder Södra Skogsägarna SIFAB Peak Sevice AB
Böda Camping Assemblin El AB Kiruna Tekniska Verken AB  OJ:s Automatikprodukter AB Selek AB
Samgräv Recykling AB Bodens Kommun Telectro Montage AB Kalmar Bilvård Åmål Kommunfastigheter AB
KEBAL Marinservice AB Industrisupport i Åmål AB Jönköping Airport Vara Energi Fler kunder se startsidan!
Stolparmatur UFO 
Stolparmatur Tjörn LED-30W levererade och monterade för Brf Nytorpshöjd i Stenungsund.

Några tumregler för stolpavstånd:
• Stolpavståndet bör vara högst fyra gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra.

• Montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad.

• Armaturen bör placeras vid körbanekanten

Vid utformning av belysningsanläggningar för GC-vägar bör man eftersträva följande principer och egenskaper:
God belysning av vägytan:
God synbarhet av väg ytan uppnås genom lämpligt val av belysningsklass, samt genom att eftersträva en god elysningsjämnhet. 
God belysning av den närmaste omgivningen:
Att omgivningen är belyst bidrar till känslan av trygghet. VGU rekommenderar att 3–6 m av området närmast vägen ska vara belyst. Särskilt viktigt är detta i parkmiljöer och där det inte finns bostadshus i direkt anslutning till vägen.
God belysningsjämnhet inom området:
Att anläggningar inom samma område har ungefär samma belysningsnivå skapar enhetlighet, samt bra och stabila synförhållanden, eftersom ögat kan bibehålla samma adaptationsnivå. 
Vitt ljus:
Vitt ljus ger bra färgåtergivning, vilket har flera positiva effekter. Omgivningen framträder tydligare och det blir lättare att se ansikten. Belysning på GC-vägar bör alltid ha ett Ra-index på minst 60, men ännu hellre 80 eller högre. Vitt eller varmvitt ljus upplevs som trivsammare och är därför att föredra före kallvitt ljus. 
Låga stolpar:
Låga stolpar bidrar till en trivsam känsla. Stolphöjden på GCvägar ska vara 4–6 m och väljas så att den överensstämmer med platsens skala, dvs. den ska anpassas efter vägens egenskaper, samt till eventuella byggnader, träd eller andra objekt som bidrar till platsens karaktär. 
Genomtänkt stolpplacering: Belysning längs GC-vägar bör placeras enkelsidigt. Ett lagom stolpavstånd är omkring 25 m, men det kan behöva anpassas efter situationen. Stolpavståndet bör aldrig vara större än att man vid varje stolpe kan se nästa ljuspunkt. Vid korsningar eller andra platser där vägen ändrar karaktär är det extra viktigt med god belysning. Vid sådana platser kan man behöva minska ner stolpavståndet, eller komplettera med ytterligare stolpar. Förekomst av träd och annan vegetation ställer vissa krav på stolpplaceringen. Om det finns en trädallé intill GC-vägen är rekommendationen att placera stolparna i trädlinjen, av estetiska skäl. Samtidigt får inte träden skugga belysningen. Problem med skuggning från trädgrenar kan i bästa fall minimeras genom att man redan vid projekteringen av grönytor väljer sådana trädsorter och en sådan trädplacering att inte belysningen påverkas negativt. Om det redan finns träd på platsen kan man minska problem med skuggningen genom att undvika att placera stolpar nära intill träd, samt genom att anpassa höjden på stolparna efter trädens höjd. Viktigt att tänka på är att trädens höjd och utbredning ofta förändras över tid. Stolparna bör placeras omkring 0,5 m från asfaltskanten. 
Låg grad av bländning:
Låg stolphöjd gör att ljuspunkterna kan upplevas som bländande. Belysning på GC-vägar ska därför ha väl avskärmade armaturer, speciellt i känsliga miljöer. VGU ställer inga egentliga krav på avskärmningsklass eller bländtalsindex för GC-vägar.  Att göra en subjektiv bedömning av graden av bländning, till exempel genom platsbesök vid referensanläggningar, är ett bra alternativ eller komplement till bländningsberäkningar. 
Robust mot vandalisering: Att belysningen fungerar och är fri från klotter eller annan skadegörelse bidrar till att skapa en känsla av trygghet. I särskilt utsatta miljöer bör man välja robusta armaturer, samt placera dem på en sådan höjd eller plats att de inte är lätt åtkomliga. 

Ljusflöde för urladdningslampor i lumen 

 Natriumlampa 70W                       5600
 Natriumlampa 150W                    17000
 Natriumlampa 250W                    31000
 Natriumlampa 400W                    55000
 Kvicksilverlampa 80W                    4000
 Kvicksilverlampa 125W                  6200
 Kvicksilverlampa 250W                12700 
 Kvicksilverlampa 400W                22000
 Metallhalogenlampa 70W               5500
 Metallhalogenlampa 100W             8000
 Metallhalogenlampa 150w            13000 
 Metallhalogenlampa 250W           20000 
Metallhalogenlampa 400W           37000

IP klassning
För att visa vilket skydd en el-artikel har mot damm och vatten märks den med en kapslingsklass, eller IP-klass. IP-klassen består av bokstäverna "IP" följt av två siffror, varav den första beskriver åtkomligheten av strömförande delar (till exempel damm) och den andra vattenskyddet. 
  

Första siffran:
0 Inget skydd.

1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad
6 Dammtät    

Andra siffran:
0 Inget skydd

1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Max vinkel 15°
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning